EN NL

Over QRiH

QRiH is een instrumentarium voor de beoordeling van kwaliteit en relevantie van onderzoek in de geesteswetenschappen, conform de richtlijnen en uitgangspunten van het SEP 2021-2027.

 

QRiH werd in de jaren 2013-2017 ontworpen in opdracht van het samenwerkingsverband van de landelijke koepelorganisaties van de faculteiten geesteswetenschappen, filosofie en godsdienstwetenschappen (DLG, DGO en DWB) en de Koninklijke Academie van Wetenschappen, gefinancierd vanuit Duurzame Geesteswetenschappen.

 

Het huidige QRiH is vervaardigd door een stuurgroep, in opdracht van het hiervoor genoemde samenwerkingsverband.

De stuurgroep bestond uit prof. dr. Thomas Vaessens (UU, voorzitter), prof. dr. Keimpe Algra (UU), prof. dr. Lisa Cheng (Leiden), dr. Elske Gerritsen (UvA), prof. dr. Marije Martijn (VU), prof. dr. Elisa Steinbock (Maastricht), dr. Ad Prins (onderzoeker), prof. dr Frank van Vree (UvA, KNAW) en dr. Thed van Leeuwen (Leiden, CWTS). De drie laatstgenoemde leden fungeerden tevens als voorbereidende werkgroep.