EN NL

Websites

Omschrijving

Wetenschappelijke websites zijn verzamelingen van samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video's, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vervaardigd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers, die van groot belang worden geacht voor de communicatie tussen wetenschappers. Het kan hierbij ook gaan om supplementair materiaal bij artikelen of boeken.

 

Toelichting

Digitale infrastructuren en databases laten zich (nog) niet waarderen aan de hand van geautoriseerde lijsten. De waarde en relevantie in de wetenschappelijk communicatie zullen derhalve in het narratief met argumenten moeten worden onderbouwd.

Een deel van de digitale infrastructuren en databases heeft een hybride karakter: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een maatschappelijk publiek.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • complexiteit
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging