EN NL

Producten voor maatschappelijke doelgroepen

De indicatoren in deze cel hebben betrekking op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek die primair zijn gericht op specifieke maatschappelijke doelgroepen dan wel een algemeen publiek. Deze uitkomsten, of producten, vallen uiteen in twee hoofdcategorieën: Professionele producten en populariserende producten. Hybride uitkomsten van onderzoek vormen een bijzonder kenmerk bij dergelijke producten. Deze producten kunnen deels ook in samenwerking met maatschappelijke partners tot stand komen (co-creatie).

 

Professionele producten, primair gericht op het gebruik door specifieke maatschappelijke doelgroepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden

 

Populariserende producten, primair gericht op een breed publiek van belangstellenden.

 

Hybride uitkomsten van onderzoek

Een belangrijk deel van de onderzoeksproducten in de geesteswetenschappen kenmerkt zich door het feit dat ze zich gelijktijdig richten op verschillende publieksgroepen, van collega-onderzoekers tot een breder publiek: deze producten – boeken, artikelen, tentoonstellingen, databases, websites – zijn gebaseerd op oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek en aantoonbaar vervaardigd om onderwerp te zijn van de communicatie in zowel het vakgebied als de samenleving. Ze kunnen bijvoorbeeld ook deels in samenwerking met partners in andere vakgebieden en/of maatschappelijke partners tot stand komen. Deze producten zijn opgenomen onder de geautoriseerde of beredeneerde indicatoren in Cel 1 Onderzoeks­producten voor onderzoekers in de cel 1.

 

Hybride producten kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.. Zie de voorbeelden van Hybride publicaties.