EN NL

Persoonsgerichte subsidies

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op subsidies voor individuele onderzoekers door wetenschappelijke instellingen, op grond van door peers als excellent beoordeelde prestaties.

 

Toelichting

De toekenningen zijn  dikwijls verbonden met een fase in de wetenschappelijke ontwikkeling van onderzoekers. Hiertoe behoren NWO-grants als Veni, Vidi, Vici, maar ook Spinoza, Marie Curie, Aspasia en Rubicon, alsmede de Starting Grant, Consolidator Grants, Advanced Grants.

Niet in deze categorie vallen subsidies voor onderzoeksprojecten in het kader van b.v. NWO Vrije competitie of Zwaartekracht, of Horizon 2020 en andere Europese programma’s (zie volgende indicator). Subsidies en prijzen verleend door private of publieke partijen buiten de academische instellingen behoren thuis in C6.

 

Bruikbaarheid

In deze categorie kunnen uitsluitend worden opgevoerd individuele beurzen en subsidies die

(a) zijn toegekend aan leden van de onderzoekseenheid die op het moment van toekenning in vaste of tijdelijke dienst waren van de onderzoekseenheid, dan wel in dienst zijn gekomen met medeneming van de hun toegekende middelen;

(b) en/of uitgevoerd worden in (een deel van) de periode waarover de evaluatie plaatsvindt.

Deze randvoorwaarden houden in, dat zowel grants van medewerkers die binnen de te beoordelen periode verwierven maar naar elders vertrokken, als die van medewerkers die mét een grant die gedurende de beoordelingsperiode bij de onderzoekseenheid werden aangesteld, kunnen worden opgenomen. Niet opgenomen worden grants waarvan de officiële looptijd bij het ingaan van de beoordelingsperiode is verstreken.