EN NL

Lidmaatschap van vooraanstaande wetenschappelijke raden en commissies

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op deelname aan vooraanstaande wetenschappelijke raden en (advies) commissies.

 

Toelichting

Het gaat bij deze categorie om het lidmaatschap van vooraanstaande wetenschappelijke raden en adviescommissies. Hierbij moet worden gedacht aan het lidmaatschap van nationale en internationale research councils en adviesorganen, maar ook deelname aan beoordelingscommissies van binnen- en buitenlandse onderzoeksinstellingen, alsmede van jury’s van belangrijke prijzen.

 

Bruikbaarheid

Hoewel de rollen die het betreft kunnen verschillen, blijkt dat in de praktijk deze indicator betrekkelijk eenduidig bruikbaar is. Benoemingen in deze functies zijn gebaseerd op status en reputatie en als zodanig relatief gemakkelijk in beeld te brengen