EN NL

Verwijzingen in het professionele en publieke domein

Omschrijving

Verwijzingen zijn expliciete referenties in professionele en algemene boeken, bundels, tijdschriften, fora, debatten, op websites en andere dragers, naar producten of uitkomsten van onderzoek.

 

Toelichting

Verwijzingen kunnen worden opgevat als sporen van gebruik en dus van invloed in het niet-wetenschappelijke domein. Ze komen voor als voet- of eindnoten in professionele en algemene publicaties, als expliciete verwijzingen in verslagen en handelingen, op websites en andere algemene communicatiekanalen.

 

 

Bruikbaarheid

Verwijzingen kunnen in het narratief worden opgevoerd als beredeneerd bewijs van gebruik door maatschappelijke groepen. In sommige gevallen is het mogelijk deze verwijzingen systematisch te onderzoeken en te kwantificeren, (zie het voorbeeld bij hybride publicaties) zij het vaak in specifieke deelgebieden, zoals de dagbladen of de verslagen van politieke lichamen. In veel gevallen is dat niet of in mindere mate mogelijk en zullen referenties moeten worden beredeneerd als onderdeel van het narratief.