EN NL

Erkenning door maatschappelijke doelgroepen

Deze categorie indicatoren hebben betrekking op aan onderzoekers toegekende blijken van erkenning door private of publieke maatschappelijke instellingen. Deze kunnen worden verstrekt vanwege puur wetenschappelijke prestaties, maar meestal zal het gaan om goed wetenschappelijk werk dat ook een herkenbare maatschappelijke waarde heeft.

 

Toelichting

Buiten-academische waardering voor het door een onderzoeker of een onderzoeksgroep verrichtte wetenschappelijk werk kan veel vormen aannemen. Vaak zal dit zijn in de vorm van prijzen, denk bv. aan de Erasmusprijs of de Libris literatuur- of geschiedenisprijs. Maar het kan ook gaan om benoemingen voor (ere)functies in maatschappelijke organisaties, om een lidmaatschap van een bestuur of een uitnodiging als key note op het congres van een vakorganisatie.

In deze categorie zijn de volgende indicatoren bruikbaar:

 

Bruikbaarheid

In het algemeen lenen deze indicatoren zich niet voor een kwantitatieve benadering omdat het in de meeste gevallen gaat om incidentele, vaak unieke uitingen van waardering, en ze verschillen bovendien per vakgebied en zelfs per onderzoeksgroep. Informatie over deze indicatoren zal dus voornamelijk kwalitatief zijn, en deel uitmaken van het narratief.

 

Status

Deze indicatoren zijn vooralsnog beredeneerd; in de toekomst zouden Domeinpanels c.q. het Landelijk Autorisatiepanel een geautoriseerde lijst voor de verschillende indicatoren kunnen opstellen.