EN NL

Digitale infrastructuren en databases voor een algemeen publiek

Omschrijving

Een digitaal object ontstaan in de context van wetenschappelijk onderzoek, vervaardigd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gericht op het gebruik door een algemeen publiek van geïnteresseerden. Het kan hierbij ook gaan om digitaal supplementair materiaal bij artikelen of boeken.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op producten die primair gericht zijn op een algemeen publiek van belangstellenden. In alle gevallen gaat het om producten gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, gepresenteerd en/of gecommuniceerd in een omgeving of via een kanaal welke toegankelijk is voor bredere maatschappelijke groepen. Voorbeelden zijn databases voor geïnteresseerden op specifieke domeinen als genealogie, architectuur, lexicografie, namen, historische thema’s.

Digitale infrastructuren en databases kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Producten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • complexiteit en omvang
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging