EN NL

Gebruik in onderwijs

Omschrijving

Deze indicator groep richt zich op het gebruik resp. de neerslag van onderzoek in zowel het lager en middelbaar als hoger onderwijs (buiten de eigen instelling).

 

Toelichting

Het gebruik van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in zowel het lager en middelbaar als hoger onderwijs (buiten de eigen instelling) kan betrekking hebben op bijdragen aan het ontwikkeling van vakkaders, curricula en didactiek, alsmede, bijvoorbeeld, de toetsing van eindtermen en bijdragen aan veranderingen in inzichten, gestuurd door academisch onderzoek. Wat het laatste betreft kan worden gedacht aan historisch of taalkundig onderzoek dat tot aantoonbare inhoudelijke of didactische veranderingen in het onderwijs leidt.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator groep is mogelijk te operationaliseren door te kijken naar voorbeelden van het gebruik van producten van academische onderzoek in het onderwijs, in de vorm van (bijdragen aan) tekstboeken of bij- en nascholing, maar ook Wiki’s en andere veel in het onderwijs geraadpleegde websites. Voorts kan worden gekeken naar de deelname van staf aan curriculum ontwikkelende organen, samenwerking met educatieve uitgeverijen, en toetsende instanties.