EN NL

Case studies en Indicatoren

Een zelfevaluatierapport volgens het SEP wordt geschreven als een samenhangend betoog van maximaal 20 pagina’s, exclusief bijlagen en casestudies. In het rapport evalueert de eenheid, met gebruikmaking van robuuste data, de behaalde resultaten tijdens de afgelopen periode, in het licht van de eigen doelen en strategie.

 

Indicatoren

Om de argumenten te onderbouwen wordt gebruik gemaakt van data, verzameld met behulp van indicatoren. Een overzicht van indicatoren is te vinden in SEP Appendix E1; ze worden gedeeltelijk uitgewerkt in SEP Appendix E2.

QRiH biedt een uitgebreidere versie van het SEP-overzicht van indicatoren (dat deels aan QRiH is ontleend).

 

Casestudies

Het SEP biedt de mogelijkheid de zelfevaluatie verder te onderbouwen met casestudies als illustratie maar ook als robuust ondersteunend element (zie SEP Appendix E3). Ook casestudies hebben een narratieve vorm. Ze kunnen betrekking hebben op bepaalde projecten of programma's van de onderzoekseenheid, of op bepaalde aspecten van de onderzoeksactiviteiten, zoals de interactie tussen onderzoeksactiviteiten en de samenleving of de PhD-programma's.