EN NL

Artikelen en review-artikelen in tijdschriften

Omschrijving

Een artikel, door een auteur of meerdere auteurs geschreven, over een bepaald thema of idee, en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, in een tijdschrift dat van groot belang wordt geacht voor de communicatie tussen wetenschappers.

Hiertoe behoren ook review-artikelen, opgevat als beargumenteerde besprekingen waarin vaak meerdere producten van wetenschappelijk onderzoek, zoals boeken, bundels, tentoonstellingen, in een bredere context worden geplaatst, met verwijzing naar andere producten.