EN NL

Overig gebruik door onderzoekers

Omschrijving

Voor het vaststellen van gebruik door andere onderzoekers is een scala aan criteria beschikbaar, waaronder gegevens over distributie, aankoop, gebruik door andere onderzoekers, vertoningen.

QRiH is nog in ontwikkeling. Andere (nieuwe) vormen van gebruik kunnen later als indicator nader worden gedefinieerd. Suggesties zijn welkom.

 

Toelichting

De meeste criteria voor gebruik zijn niet gestandaardiseerd, al kunnen sommige wel kwantitatieve gegevens opleveren. Gegevens dienen hoe dan ook altijd in hun context te worden geplaatst.

 

Bruikbaarheid

Het gebruik van overige criteria voor gebruik is afhankelijk van de aard van de producten van wetenschappelijk onderzoek:

  • Distributie in geval van b.v. films, documentaires, serious games, maar ook boeken, door wetenschappelijke bibliotheken en onderzoeksinstellingen;
  • Vertoningen in geval van b.v. audiovisuele producten, voor onderzoekers;
  • Aantoonbaar gebruik door andere onderzoekers, van b.v. digital tools en software.