EN NL

Medebenoemingen maatschappelijke organisaties

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op parttime, extern gefinancierde benoemingen van onderzoekers bij organisaties en instellingen, in aantoonbare relatie tot verricht wetenschappelijk onderzoek, op zowel professioneel als algemeen maatschappelijk terrein.

 

Toelichting

Buiten-academische waardering voor het door een onderzoeker of een onderzoeksgroep verrichte wetenschappelijk werk kan blijken uit het intensief willen betrekken van onderzoekers bij de professionele en algemeen-maatschappelijke organisaties en instellingen. Dat kan de vorm aannemen van bestuurlijke of adviserende functies (zie indicator Lidmaatschap van maatschappelijke besturen, raden en adviesorganen) , maar ook van medeaanstellingen op projecten of op vaste basis.

Bij deze indicator gaat het om benoemingen in geregeld verband, op permanente basis dan wel voor een substantiële periode, als onderzoeker, projectleider enz. Niet bedoeld worden min of meer informele of ongeregelde gastaanstellingen of kortlopende werkverbanden.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is redelijk eenduidig toepasbaar, door een toetsing van de documenten die aan de benoeming ten grondslag liggen. Daarin moet sprake zijn van wederzijdse verplichtingen en een expliciete erkenning van het werk van de onderzoeker.