EN NL

Redactielidmaatschap van tijdschrift of uitgeverij

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op lidmaatschap van redactieraden van wetenschappelijke tijdschriften of wetenschappelijke uitgeverijen.

 

Toelichting

Het gaat bij deze categorie om lidmaatschappen van redacties of editorial boards (niet: adviesraden) van wetenschappelijke tijdschriften of wetenschappelijke uitgeverijen. Een dergelijk lidmaatschap is doorgaans gebaseerd op een bepaalde status en reputatie in het vakgebied, onafhankelijk van de werkwijze van het tijdschrift c.q. de redactie waar het gaat om de beoordeling van de bijdragen.

 

Bruikbaarheid

Hoewel de rollen die het betreft kunnen verschillen, blijkt dat in de praktijk deze indicator eenduidig bruikbaar is. Waardering in de vorm van deelname aan redactie of editorial boards (niet: adviesraden) van wetenschappelijk tijdschriften of uitgeverijen zijn gebaseerd op status en reputatie, en zijn als zodanig relatief gemakkelijk in beeld te brengen.