EN NL

Profiel Kunstgeschiedenis

Domein

Kunstgeschiedenis is een historische discipline. Het domein bestrijkt een breed terrein van specialistisch en interdisciplinair onderzoek. Onderzoekschool OSK onderscheid drie disciplinaire subdomeinen: Kunst tot 1850, Moderne & hedendaagse kunst, en Architectuur, Stedenbouw & Historisch Interieur. Daarnaast zijn de volgende drie methodologische subdomeinen te onderscheiden: Materiaaltechnisch onderzoek & Atelierpraktijken, Iconologie en Kunsttheorie. Het gaat om een zeer divers terrein van specialismen en interdisciplinair onderzoek. Deze omvatten niet alleen de specialismen met betrekking tot uiteenlopende kunstvormen. Er is ook vaak sprake van interdisciplinaire verbanden met andere domeinen zoals (culturele) geschiedenis, filosofie, sociologie, antropologie, neurowetenschap en natuurwetenschappelijk onderzoek naar technieken en materialen, en met domeinen die zelf ook weer interdisciplinair georiënteerd zijn, zoals cultural studies. De verbanden met deze domeinen worden actief onderhouden. De onderzoekscultuur kent daarom zowel specifieke eigenschappen als sterke verbanden met andere domeinen. Kunstgeschiedenis kenmerkt zich door diversiteit in theoretische benaderingen en onderzoekstradities. Alle secties hebben nauwe banden met kunsthistorische en artistieke beroepspraktijken.

 

Publieken

Kunstgeschiedenis in Nederland is internationaal georiënteerd, maar ook sterk verbonden met een breed scala aan kunsthistorische beroepspraktijken bij musea en tentoonstellingen, conservering en restauratie en journalistiek. Beroepsgemeenschappen en geïnteresseerde algemene publieken worden bereikt via vakbladen en algemene tijdschriften, boeken, catalogi, films en documentaires.

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen zeer vaak in de vorm van boeken en (bijdragen aan) bundels, en zowel in Nederlandse als in internationale tijdschriften.
  • Engels is meestal de voertaal in internationale publicaties. Veel publicaties verschijnen echter ook in het Nederlands. Dat geldt onder meer voor hybride publicaties die zowel op een professioneel of academisch als algemeen publiek zijn gericht. Andere relevante talen voor publicatie zijn Duits, Frans en Italiaans.
  • Reviewprocessen zijn van belang bij (inter)nationale publicaties, vaak in de vorm van peer review en redactionele review.

 

Processen en strategieën

  • Samenwerking en communicatie met professionals bij musea en andere instellingen.
  • De meest voorkomende publicatie vorm voor auteurs is “single authored publication”.

 

Domeinspecifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie

Catalogi, tentoonstellingen, kunsthistorische en materiaaltechnische documentatie.

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

Het domeinpanel heeft diverse publicatiekanalen voor tijdschrift- en boekpublicaties geautoriseerd. Indicatoren die geautoriseerd zijn door andere panels zijn mede relevant voor dit domein, vanwege het multidisciplinaire karakter ervan. Naar de lijsten

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geindexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.