EN NL

Profiel Islam studies

Domein

Het domein betreft de studie van de islam en de islamitische wereld, bestudeert alle relevante aspecten in dit veld en combineert hierdoor bij uitstek verschillende disciplines binnen de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en rechtswetenschappen. Geografisch beslaat het domein alle gebieden waar mensen met een moslim achtergrond wonen of hebben gewoond, waarbij het zwaartepunt ligt op het Midden Oosten, Indonesië, Europa, Turkije, Iran, Centraal Azië en Afrika. Kennis over de islam en de islamitische wereld in de huidige wereld is, vanwege de aanwezigheid van grote groepen moslims in Nederland als gevolg van migratie, van cruciaal belang voor een beter begrip van nationale zowel als internationale politieke, culturele en sociale ontwikkelingen. Het domein kenmerkt zich door een combinatie van wetenschappelijke en valoriserende communicatie en productie. De onderzoeksschool NISIS verzorgt onderwijs aan een nieuwe generatie wetenschappers en fungeert als netwerk voor het landelijke onderzoeksveld.

 

Publieken

Het domein van de studie van de islam en de islamitische wereld richt zich op verschillende publieken.

  • Een sterk internationaal gericht academisch vakgebied voor wat betreft wetenschappelijke onderzoeksresultaten.
  • Een hybride publiek van beleidsmakers, journalisten en ambtenaren voor wat betreft de valorisatie van maatschappij gerichte onderzoeksresultaten en het verschaffen van achtergrondkennis over actuele politieke en maatschappelijke gebeurtenissen.
  • Een algemeen Nederlands publiek voor wat betreft het verschaffen van achtergrondkennis over actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en het geven van informatie over historische en culturele aspecten van de diverse regio’s waar het domein zich mee bezig houdt.

 

Processen en strategieën

Zowel wetenschappelijke publicaties als de communicatie met professionals als het informeren van een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Binnen het domein van de studie van de islam en de islamitische wereld bedienen onderzoekers zich van diverse manieren/strategieën om hun kennis te valoriseren, zowel academische als hybride, waarbij de ene vorm niet voor de andere onderdoet. Dit vindt plaats in de vorm van monografieën, tijdschriftartikelen en bijdragen aan wetenschappelijke bundels, bijdragen aan hybride (boek) publicaties, lezingen, deelname aan publieke debatten, bijdragen aan dag en weekbladen, blogs en vlogs en via advisering.

  • De meest voorkomende publicatievorm voor auteurs is “single authored publication.”
  • Artikelen in peer-reviewed tijdschriften zijn vooral belangrijk in het vroege stadium van een wetenschappelijke carrière, daarna neemt het aantal bijdragen aan bundels langzamerhand toe, omdat de netwerken groter worden en er meer conferenties worden bezocht.
  • Monografieën vergen een grotere productietijd, enkele jaren werk, en worden doorgaans pas later in de loopbaan gerealiseerd.
  • Valorisatiemogelijkheden voor een onderzoeker hangen af van de mate waarin het specialisme aansluit bij actuele maatschappelijke vraagstukken en de mate waarin het onderzoek van belang is voor Nederland.
  • Hybride publicaties zijn vaak een uitvloeisel van lezingen en optredens voor wetenschappelijke, professionele en algemeen publieke toehoorders, radio- en tv optredens en deelname aan (internet) blogs.

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Kenmerkend voor het domein van de studie van de islam en de islamitische wereld is het sterk interdisciplinaire karakter dat zowel een internationaal als een lokaal publiek bedient en communiceert via zowel academische als hybride kanalen. Kennis van de brontalen is eveneens typerend voor hoogwaardig onderzoek in het domein. Vanwege de maatschappelijke impact van het onderzoeksdomein vormt valorisatie een belangrijke factor.

 

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geïndexeerd en de referentie praktijken te divers zijn.