EN NL

Websites voor professionele publieken

Omschrijving

Professionele websites zijn verzamelingen van samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video's, vervaardigd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gericht op het gebruik door specifieke maatschappelijke groepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden. Het kan hierbij ook gaan om supplementair materiaal bij artikelen of boeken.

 

Toelichting

Bij de beoogde doelgroepen moet men denken aan producten voor onderwijs, praktijkgebruik, beroeps- en sectorverenigingen, beleidssectoren, professionele media, amateuronderzoekers enz.

 

Websites hebben vaak een hybride karakter: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Producten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • complexiteit
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging