EN NL

Lezingen en masterclasses voor een professioneel publiek

Omschrijving

Een lezing (of paper) gepresenteerd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers, gericht op specifieke maatschappelijke groepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op lezingen voor professionals in het onderwijs en andere beroepspraktijken, beroeps- en sectorverenigingen, beleidssectoren, enz. Ook masterclasses kunnen hieronder worden geschaard.

Lezingen kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • oorspronkelijkheid
  • bereik/toepasbaarheid
  • belang van bijeenkomst en samenstelling publiek
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging