EN NL

Audiovisuele presentaties voor algemene publieken

Omschrijving

Audiovisuele colleges en presentaties zijn vastgelegde en afspeelbare opnames, al dan streaming in de publieke ruimte, vervaardigd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gericht en gericht op het gebruik door een algemeen publiek van belangstellenden. Het kan hierbij ook gaan om supplementair materiaal bij artikelen of boeken.

 

Toelichting

Bij de beoogde doelgroepen moet men denken aan producten voor een algemeen publiek of bijzondere groepen buiten de vakgenoten en professioneel geïnteresseerden, of delen daarvan, zoals scholieren en studenten en andere groepen geïnteresseerden.   

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging