EN NL

Populariserende producten

Omschrijving

Deze indicator richt zich op uitkomsten c.q. producten van wetenschappelijk onderzoek die primair gericht zijn op een algemeen publiek van belangstellenden.

 

Het gaat hierbij om de volgende indicatoren:

 

Toelichting

De indicatoren in de categorie Populariserende producten laten zich, afgezien van hun beoogde doelgroep, definiëren in dezelfde termen als de indicatoren in Cel 1 (Onderzoeksproducten voor onderzoekers): dat geldt zowel voor de omschrijvingen als voor de toepassing daarvan. Deze indicatoren worden hier gedefinieerd.

 

Bij de beoogde doelgroepen moet men denken aan artikelen in kranten of populair-wetenschappelijke tijdschriften, tentoonstellingen, en lezingen voor diverse publieksgroepen, in de media of op conferenties van gezelschappen en verenigingen.

Voor zover deze groepen worden bediend door hybride producten, gedefinieerd als producten die aantoonbaar van belang zijn voor zowel vakgenoten als een professioneel en/of algemeen publiek, zijn deze resultaten opgenomen onder de geautoriseerde of beredeneerde indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

In het algemeen is het gebruik van de indicatoren voor producten gericht op een algemeen publiek van geïnteresseerden betrekkelijk onproblematisch.

Hieronder volgen korte omschrijvingen van de indicatoren naar product, met wat relevante voorbeelden van gebruik.

 

Status

Beredeneerde indicator, als onderdeel van narratief.