EN NL

Lezingen op uitnodiging

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op uitnodigingen voor lezingen op persoonlijke titel.

 

Toelichting

Het gaat bij deze categorie om voordrachten voor een wetenschappelijk publiek, op persoonlijke titel en op basis van status en reputatie, zoals bijv. key-notes op wetenschappelijke congressen.

 

Bruikbaarheid

In de praktijk blijkt deze indicator eenduidig bruikbaar. Waardering in de vorm van uitnodigingen voor lezingen voor een wetenschappelijk publiek komen in alle disciplines voor, en zijn als zodanig goed in beeld te brengen (mits geregistreerd).