EN NL

Subsidies grote onderzoeksprojecten

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op gelden toegekend voor onderzoeksprojecten in Horizon 2020, Zwaartekracht en NWO-Groot, waarin onderzoekers van de onderzoekseenheid optreden als principal applicant/investigator cq penvoerder.

 

Toelichting

Het gaat bij deze categorie om toegekende gelden voor grote onderzoeksprojecten in Horizon 2020, Zwaartekracht en NWO-Groot, waarin onderzoekers van de onderzoekseenheid als principal applicant/investigator cq penvoerder optreden. Alle overige projecten zijn onder te brengen in de categorie Subsidies – beredeneerd. 

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is vrij eenvoudig bruikbaar. Wel dient aan de volgende eisen worden voldaan:

  1. leden van de onderzoekseenheid dienen op te treden als principal applicant/investigator of penvoerder;
  2. er moet worden aangegeven wat het totale budget van het project is, en welk deel van het budget dat daadwerkelijk bij de onderzoekseenheid terecht komt en aan het project wordt besteed;
  3. in deze categorie kunnen uitsluitend worden opgevoerd toegekende gelden die zijn toegekend en/of projecten die worden uitgevoerd in (een deel van) de periode waarover de evaluatie plaatsvindt. Niet opgenomen worden subsidies waarvan de officiële looptijd bij het ingaan van de beoordelingsperiode is verstreken.