EN NL

Hybride producten

Veel onderzoeksproducten in de geesteswetenschappen richten zich zowel op collega-onderzoekers als op een breder publiek. Dergelijke producten – zoals boeken, artikelen, tentoonstellingen, databases, websites – hebben derhalve een hybride karakter. Deze producten zijn aantoonbaar vervaardigd met de communicatie in het vakgebied voor ogen en hebben tegelijk een aantoonbaar maatschappelijk bereik.

Een groot deel van deze hybride producten kan worden gewaardeerd aan de hand van door panels per vakgebied geautoriseerde indicatoren. Van andere categorieën van producten is de waarde evenwel niet in algemene zin vast te stellen met behulp van geautoriseerde indicatoren, maar zal deze moeten worden beredeneerd.

 

Zie Hybride Publicaties voor een meer uitgebreide toelichting met voorbeelden.

 

Waar zijn hybride producten op te voeren?

Het streven is de registratiesystemen in de toekomst zodanig in te richten dat deze afzonderlijk kunnen worden vastgelegd. Tot het zo ver is, worden hybride producten opgevoerd onder de rubriek Research products for peers, en vervolgens niet opnieuw onder de indicatoren onder Research products for societal target groups. Het belang van hybride publicaties voor een onderzoekseenheid kan vervolgens in een narratief worden beargumenteerd en onderbouwd met gegevens over de impact van deze producten in de wetenschappelijke wereld (c2, c3) en de samenleving (c5, c6).