EN NL

Profiel Cultural Studies Cultural Analysis

Domein

Het domein van cultural studies en cultural analysis omvat het brede terrein van hedendaagse cultuur, wat bestudeerd wordt vanuit een breed geesteswetenschappelijk perspectief. Cultural studies/analysis is bij uitstek interdisciplinair gericht, waarbij diverse disciplinaire benaderingen gecombineerd worden, zoals vanuit literatuurwetenschappelijk, (cultuur) historisch, antropologisch, filosofisch, religie wetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk perspectief. Ook zijn er nadrukkelijke verbanden met andere interdisciplinaire domeinen zoals mediastudies, gender studies, environmental humanities urban studies. De verbanden met deze domeinen worden actief onderhouden, zodat de onderzoekscultuur van cultural studies/ analysis ook sterke overeenkomsten toont met deze andere domeinen. Cultural studies/ analysis kenmerkt zich door diversiteit in theoretische benaderingen en onderzoekstradities, en haar affiniteit met artistiek onderzoek. Als netwerk is onderzoeksschool NICA verantwoordelijk voor promotie opleidingen en communicatie in het onderzoeksdomein.

 

Publieken

Cultural studies/ analysis is internationaal georiënteerd wat niet alleen blijkt uit publicaties maar ook uit intensieve internationale samenwerkingsverbanden. De belangstelling voor het onderzoek in dit domein is tevens niet-universitair van aard, wat onder meer blijkt uit de belangstelling voor uitkomsten van onderzoek vanuit zowel academisch onderzoekers als een breder geïnteresseerde algemene publieken. Het publieksbereik sluit hier ook op aan, door middel van de publicatie van boeken, bijdragen in tijdschriften en bundels, para-academische contributies (zoals websites, blogs, podcasts, en dergelijke) en deelname aan publieke debatten en discussies.

 

 Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen veelal in de vorm van (peer-reviewed) artikelen in zowel internationale als nationale (high-profile/ ranked) journals. Daarnaast verschijnen er boeken (zowel monografieën als samengestelde bundels) bij internationale wetenschappelijke uitgeverijen; bijdragen in bundel; video-essays; en bijdragen in het publieke domein (interviews, podcasts, blogs, websites). Artistiek onderzoek is hybride en neemt ondermeer de vorm aan van kunstwerken, artistieke acties, tentoonstellingen, en (begeleidende) publicaties. Een groot deel van deze producten hebben een hybride karakter, en zijn gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken.
  • Nederlandstalige publicaties maken in belangrijke mate deel uit van het onderzoek, omdat voor dit domein de aansluiting met de hedendaagse (locale) cultuur belangrijk is. In internationale publicaties is Engels de meest voorkomende taal. Andere veel voorkomende talen zijn Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Publicatie in andere talen is van belang bij voorkomende specialisaties.
  • Internationale symposia, congressen, en summer schools georganiseerd rondom specifieke thema’s zijn een belangrijk onderdeel van de vak-interne communicatie en resulteren vaak in innovatieve publicaties waarbij nieuwe onderwerpen of theorieën op de kaart worden gezet, of die de staat van een bepaalde problematiek in kaart brengen.
  • Review processen zijn als vanzelfsprekend van belang bij nationale en internationale publicaties, vaak in de vorm van redactionele review maar ook door middel van peer review. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, voor bijdragen in bundels en voor boeken.

 

Processen en strategieën

  • De meest voorkomende publicatie vorm voor auteurs is vooralsnog de “single authored publication,” hoewel daar ook in dit domein langzamerhand verandering in begint te komen. Dit geldt zowel voor artikelen als ook, in het bijzonder, voor boeken (monografieën) die een grotere productietijd vergen.
  • Communicatie met professionals en een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang om de aansluiting met de hedendaagse cultuur te waarborgen. Deze communicatie vindt plaats in de vorm van netwerk gerelateerde activiteiten, hybride (boek) publicaties, deelname aan publieke debatten, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs.

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Hybride boeken, deelname aan publieke debatten en blogs, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media.

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geïndexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.