EN NL

Artikelen en recensies in algemene tijdschriften

Omschrijving

Een artikel, door een auteur of meerdere auteurs geschreven en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, in een tijdschrift gericht op het gebruik door een algemeen publiek van geïnteresseerden.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op producten die primair gericht zijn op een algemeen publiek van belangstellenden. In alle gevallen gaat het om publicaties gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, gepresenteerd en/of gecommuniceerd in een omgeving of via een kanaal welke toegankelijk is voor bredere maatschappelijke groepen. Voorbeelden zijn artikelen in kranten en algemene tijdschriften, maar ook populariserende bladen over geschiedenis, archeologie of filosofie.

Ook artikelen kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • status/reputatie tijdschrift
  • bereik/toepasbaarheid