EN NL

Uitnodigingen voor lezingen of optredens voor een publiek buiten de academie

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op uitnodigingen voor lezingen en andere bijdragen op persoonlijke titel voor professionals dan wel een algemeen publiek.

 

Toelichting

Deze indicator brengt in kaart in welke mate onderzoekers zichtbaar worden voor maatschappelijke groepen, middels niet op de academische gemeenschap gerichte, publieke optredens, zoals lezingen voor een niet-academisch publiek, paneldiscussies, bijdragen aan kranten en andere optredens.

 

Bruikbaarheid

In de praktijk blijkt deze indicator eenduidig bruikbaar. Waardering in de vorm van uitnodigingen voor lezingen en andere optredens voor een niet-wetenschappelijk publiek komen in alle disciplines voor, en zijn als zodanig goed in beeld te brengen (mits geregistreerd). Hetzelfde geldt voor gevraagde bijdragen aan het maatschappelijk debat middels kranten, televisie, internet.

Het gewicht van deze activiteiten is te relateren aan de context, zoals het belang van een evenement, de organiserende instantie of de reikwijdte en status van het medium.