EN NL

Contractonderzoek

Omschrijving

Deze indicator richt zich op de financiering van onderzoek en hangt samen met de indicatoren Projecten in samenwerking met maatschappelijke partijen (zie onder 1), en Gebruik van tools en ontwerpen (zie onder 3).

 

Toelichting

Het betreft hier het uitvoeren van extern gefinancierd onderzoek, in opdracht van maatschappelijke partijen. Evenals de projecten in samenwerking met maatschappelijke partijen, gaat het hier om de interactie, leidend tot het leveren van kennis in de vorm van een rapport, boek, website, interventies, enz. en het gebruik daarvan.

 

Bruikbaarheid

Mits voldoende geregistreerd, is deze indicator groep goed te gebruiken. Dit zal echter zelden een compleet beeld opleveren. Behulpzame criteria om deze indicator vorm te geven zijn:

  • Omvang, duur en intensiteit van contractonderzoek
  • interactie en het daadwerkelijk en aantoonbaar gebruik van de producten van onderzoek