EN NL

Redactie van edited volume of themanummer van een professioneel tijdschrift

Omschrijving

Redigeren van een edited volume of themanummer of special issue van een tijdschrift gericht op het gebruik door specifieke maatschappelijke groepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op producten voor onderwijs, praktijkgebruik, beroeps- en sectorverenigingen, beleidssectoren, professionele media, amateuronderzoekers enz. Hiertoe behoren bijvoorbeeld  bundels en tijdschriften voor professionals, zoals leraren, ambtenaren, de museale sector, journalisten, archeologische verenigingen, enz.

Edited volumes en themanummers/special issues van tijdschriften kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • status/reputatie uitgeverij tijdschrift
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging