EN NL

Nevenbenoemingen

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op nevenbenoemingen in een geregeld verband aan ander wetenschappelijke instellingen.

 

Toelichting

Bij deze indicator gaat het om benoemingen in geregeld verband als bijzonder hoogleraar, fellow, visiting scholar, of lid van een adviesraad of raad van toezicht van een wetenschappelijke instelling, op permanente basis dan wel voor een substantiële periode. Niet bedoeld worden min of meer informele gastaanstellingen of kortlopende werkverbanden.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is redelijk eenduidig toepasbaar, door een toetsing van de documenten die aan de benoeming ten grondslag liggen. Daarin moet sprake zijn van wederzijdse verplichtingen en een expliciete erkenning van het werk van de onderzoeker.