EN NL

Bijdragen aan blogs en fora voor een algemeen publiek

Omschrijving

Een digitaal interactief publicatiekanaal van een of meerdere onderzoekers, al dan niet in samenwerking met algemene organisaties, gericht op het gebruik door een algemeen publiek van geïnteresseerden.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op blogs en fora die primair gericht zijn op een algemeen publiek van belangstellenden. In alle gevallen gaat het om publicaties gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, gepresenteerd en/of gecommuniceerd in een omgeving of via een kanaal welke toegankelijk is voor bredere maatschappelijke groepen. Voorbeelden zijn populair-wetenschappelijke blogs en fora over geschiedenis, kunst, literatuur, archeologie, taal en filosofie.

Ook blogs en fora kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • status/reputatie tijdschrift
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging