EN NL

Voorbeelden en format voor zelfevaluaties

De QRiH handleiding geeft een structuur voor het zelfevaluatierapport dat uitnodigt om de belangrijkste kenmerken van het onderzoek in narratieve vorm uit te werken. Deze structuur is verder uitgewerkt in Format voor zelfevaluatierapporten in de geesteswetenschappen (onder Hulpmiddelen) en is bruikbaar voor zelfevaluaties op diverse aggregatie niveaus (zoals programma's en instituten), en ook voor case studies.

 

 

Technological Cultures of Sound is een voorbeeld van een case study van de Universiteit Maastricht. Deze case study is opgezet volgens het format van het Britse Research Excellence Framework (REF). Ook hier worden de aspecten van kwaliteit en relevantie in samenhang beschreven. Het REF format is echter zeer beknopt, legt veel nadruk op de beschrijving van de maatschappelijke relevantie (impact), en vooronderstelt een duidelijker scheiding van wetenschappelijke en maatschappelijke inzet. De case study is hier te downloaden: PDF

 

Als voorbeeld van een hybride tijdschrift: Lampas

 

Deze rubriek wordt verder uitgewerkt met meer voorbeelden