EN NL

Profiel Literatuurwetenschap

Domein

Het domein van literatuurwetenschap bestrijkt een zeer divers terrein van specialismen en interdisciplinair onderzoek. Dit omvat niet alleen de specialismen met betrekking tot uiteenlopende talen en hun literatuur, maar ook diverse benaderingen zoals cognitieve narratologie of receptiestudies. Ook is er vaak sprake van interdisciplinaire verbanden met andere domeinen zoals (culturele) geschiedenis, filosofie, sociologie en antropologie en neurowetenschappelijk onderzoek en met domeinen die zelf ook weer interdisciplinair georiënteerd zijn, zoals cultural studies en urban studies. De verbanden met deze domeinen worden actief onderhouden, zodat de onderzoekscultuur van literatuurwetenschap naast specifieke eigenschappen ook sterke overeenkomsten toont met deze andere domeinen. Literatuurwetenschap kenmerkt zich door diversiteit in theoretische benaderingen en onderzoekstradities. Als netwerk is onderzoeksschool OSL verantwoordelijk voor promotie opleidingen en communicatie in het onderzoeksdomein.

 

Publieken

Literatuurwetenschap is internationaal georiënteerd en daarnaast nauw gerelateerd aan Nederlandse literaire praktijken van professionele en publieke aard. Dit is in het bijzonder het geval voor het middelbaar en hoger onderwijs. Met Nederlandse publieken bestaat levendige interactie en communicatie. Deze krijgt vorm door middel van boeken, bijdragen in tijdschriften en bundels, blogs en deelname aan publieke debatten.

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen veelal in de vorm van boeken en bijdragen in bundels, en daarnaast in de vorm van artikelen in nationale en internationale tijdschriften. Veel van de producten hebben een hybride karakter, gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken.
  • Nederlandstalige publicaties maken in belangrijke mate deel uit van het onderzoek. In internationale publicaties is Engels de meest voorkomende taal. Andere veel voorkomende talen zijn Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Publicatie in andere talen is van belang bij voorkomende specialisaties in literair wetenschappelijke aspecten van deze talen.
  • Reviewprocessen zijn van belang bij nationale en internationale publicaties, vaak in de vorm van redactionele review maar ook door middel van peer review. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, voor bijdragen in bundels en voor boeken.

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met professionals en vooral een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Dit vindt plaats in de vorm van hybride (boek) publicaties, en deelname aan publieke debatten, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs.
  • De meest voorkomende publicatie vorm voor auteurs is “single authored publication”. Dit geldt in het bijzonder voor boeken (monografieën), die een grotere productietijd vergen.

 

Domeinspecifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Hybride boeken, deelname aan publieke debatten en blogs, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media.

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geïndexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.