EN NL

Opzet Zelfevaluatie

Het schrijven van een zelfevaluatie volgens het SEP is een complex en delicaat proces. Dat vraagt om een goede voorbereiding en een goede inrichting van de werkzaamheden.

Om te beginnen is er een aantal kwesties waarover tevoren duidelijkheid moet zijn, zoals het aggregatieniveau van de onderzoeksevaluatie, de vragen die de visitatiecommissie meekrijgt en de samenstelling van de commissie.

 

Maar het allerbelangrijkste is de opzet en de inrichting van het proces. Deze handleiding geeft daarvoor een richting aan, met als doel te komen tot een adequaat en breed gedragen rapport. Een handleiding waarmee bovendien een hoop tijd kan worden bespaard.