EN NL

Lezingen op wetenschappelijke conferenties

Omschrijving

Een lezing (of paper) gepresenteerd in de context van een wetenschappelijke conferentie, vervaardigd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers, die van groot belang wordt geacht voor de communicatie tussen wetenschappers.

 

Toelichting

Lezingen en eventuele bijbehorende papers laten zich niet waarderen aan de hand van geautoriseerde lijsten. De waarde en relevantie in de wetenschappelijk communicatie zullen derhalve in het narratief met argumenten moeten worden onderbouwd.

Key note lectures en lezingen op uitnodiging kunnen ook een blijk van erkenning zijn, en kunnen daarom ook gerekend worden tot de categorie Erkenning door Onderzoekers.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • peer-reviewed/non peer-reviewed
  • wetenschappelijk gewicht/reputatie van de conferentie

 

 

Het Digital Humanities panel heeft een aantal belangrijke wetenschappelijke conferenties geidentificeerd voor het domein, zie de Digital Humanities pagina.