EN NL

Projecten met maatschappelijke partijen

Omschrijving

Deze indicator richt zich op interacties tussen de academische wereld en maatschappelijke groepen.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op de samenwerking tussen de academische wereld en maatschappelijke groepen, en meer in het bijzonder de interacties, leidend tot rapporten, boeken, websites, onderwijsmethoden, interventies enz. dan wel het gebruik van kennis in de vorm van adviezen en ondersteuning.

 

Bruikbaarheid

Mits voldoende geregistreerd, is deze indicator groep goed te gebruiken. Dit zal echter zelden een compleet beeld opleveren. Behulpzame criteria om deze indicator vorm te geven zijn:

  • Omvang, duur en intensiteit van de samenwerking
  • interactie en het daadwerkelijk en aantoonbaar gebruik van de producten van onderzoek