EN NL

Deelname aan netwerken met professionele en overige gebruikers

Omschrijving

Deze indicator richt zich op de actieve interactie van onderzoekers met maatschappelijke partijen in netwerken, zoals die zichtbaar wordt in samenwerkingsprojecten, contractonderzoek, gebruikersovereenkomsten en andere vormen van uitwisseling van kennis.

 

Toelichting

Het gaat om de (duurzame) verwevenheid van academisch onderzoek met maatschappelijke groepen, stakeholders en gebruikers van wetenschappelijke producten en kennis. Dat hangt sterk samen met andere, hierboven genoemde blijken van gebruik van wetenschappelijke producten en kennis door maatschappelijke groepen.

 

Bruikbaarheid

In de praktijk blijkt deze indicator goed zichtbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld ook tot uitdrukking komen in netwerkvisualisaties.

 

S