EN NL

Audiovisuele presentaties voor professionele publieken

Omschrijving

Audiovisuele colleges zijn vastgelegde en afspeelbare opnames, al dan streaming in de publieke ruimte, vervaardigd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gericht op het gebruik door specifieke maatschappelijke groepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden. Het kan hierbij ook gaan om supplementair materiaal bij artikelen of boeken.

 

Toelichting

Bij deze indicator gaat het om audiovisuele colleges en presentaties voor onderwijs, praktijkgebruik, beroeps- en sectorverenigingen, beleidssectoren, professionele media, amateuronderzoekers enz.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging