EN NL

Wetenschappelijke columns, blogs en - fora

Omschrijving

Een (digitaal) interactief of gedrukt publicatiekanaal van een of meerdere onderzoekers, gericht op een onderzoeksgemeenschap, dat van groot belang wordt geacht voor de communicatie tussen wetenschappers.

 

Toelichting

Wetenschappelijke columns, blogs en fora laten zich (nog) niet waarderen aan de hand van geautoriseerde lijsten. De waarde en relevantie in de wetenschappelijk communicatie zullen derhalve in het narratief met argumenten moeten worden onderbouwd.

Een deel van de wetenschappelijke columns, blogs en fora heeft een hybride karakter: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een maatschappelijk publiek, bijvoorbeeld bij een interventie in een maatschappelijk debat dat tevens onder vakgenoten wordt gevoerd (zie het voorbeeld van Dynamiek van de Herinnering).

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria of kenmerken om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • karakter van interventie in een debat (mede) onder vakgenoten
  • bereik resp. nationale/internationale karakter
  • frequentie van publicatie en intensiteit van debatten.
  • status c.q. reputatie van het blog/forum
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging ervan