EN NL

Films, documentaires en tentoonstellingen voor professionele publieken

Omschrijving

Een film, documentaire, tentoonstelling of andersoortig audiovisuele product, over een bepaald thema of idee, en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, gericht op specifieke maatschappelijke groepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden, gemaakt door een of meer onderzoekers, dan wel waaraan de onderzoeker(s) een aantoonbare bijdrage heeft geleverd.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op producten voor onderwijs, praktijkgebruik, beroeps- en sectorverenigingen, beleidssectoren, professionele media, amateuronderzoekers enz. Concreet kan worden gedacht aan instructiefilms of audiovisueel materiaal voor gebruik in het onderwijs (binnen én buiten de eigen instelling).

Films, documentaires en tentoonstellingen kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Producten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • complexiteit
  • bereik/toepasbaarheid
  • belang en reputatie van het kanaal
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging