EN NL

Overige uitkomsten van onderzoek

Omschrijving

Onder deze indicator kunnen uitkomsten en activiteiten worden geschaard, die zich niet laten categoriseren met behulp van de gedefinieerde indicatoren, mits gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en tot stand gebracht of verricht door een onderzoeker of meerdere onderzoekers, en van belang worden geacht voor de communicatie met onderzoekers niet werkzaam in het te evalueren programma.

 

Toelichting

Onder deze indicator kunnen activiteiten en producten worden geschaard, die bijvoorbeeld een incidenteel karakter hebben, of een grote diversiteit van verschijningsvormen kennen. Bij het laatste valt te denken aan workshops en masterclasses.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • context waarin activiteiten plaatsvinden of producten een plaats krijgen
  • complexiteit
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging