EN NL

Recencies van producten in publieksmedia

Omschrijving

Deze indicator groep richt zich op de mate waarin in de publieke media producten van wetenschappelijke aard worden gerecenseerd.

 

Toelichting

Het gaat hier om recensies in publieke media van producten van wetenschappelijk onderzoek, inclusief hybride en populariserende publicaties. We denken aan recensies in kranten, tijdschriften, televisie, en digitale media.

 

Bruikbaarheid

In de praktijk blijkt deze indicator eenduidig bruikbaar. Waardering in de vorm van recensies van wetenschappelijke producten gericht op een niet-academische publiek hangen wederom af van de mate waarin dergelijke blijken van waardering worden geregistreerd.