EN NL

Organisatie van conferenties

Omschrijving

Een wetenschappelijke conferentie, gericht op externe deelnemers, georganiseerd door de onderzoekseenheid.

 

Toelichting

Wetenschappelijke conferenties laten zich niet waarderen aan de hand van geautoriseerde lijsten. De waarde en relevantie in de wetenschappelijk communicatie zullen derhalve in het narratief met argumenten moeten worden onderbouwd.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter van de conferentie
  • bereik resp. nationale/internationale karakter
  • omvang van de conferentie
  • status c.q. reputatie van de conferentie
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging

 

 

Het Digital Humanities panel heeft een aantal belangrijke wetenschappelijke conferenties geidentificeerd voor het domein, zie de Digital Humanities pagina.