EN NL

Publieke prijzen

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op buiten-academische waardering van wetenschappelijke prestaties, in de vorm van prijzen.

 

Toelichting

Buiten-academische waardering voor het door een onderzoeker of een onderzoeksgroep verrichte wetenschappelijk werk kan veel vormen aannemen. Vaak zal dit zijn in de vorm van prijzen, denk bv. aan de Erasmusprijs of de Libris literatuur- of geschiedenisprijs.

 

Bruikbaarheid

In het algemeen lenen deze indicatoren zich niet voor een kwantitatieve benadering omdat het in de meeste gevallen gaat om incidentele, vaak unieke uitingen van waardering, en ze verschillen bovendien per vakgebied en zelfs per onderzoeksgroep.

Deze indicator is vooralsnog beredeneerd.