EN NL

Rapporten voor een professioneel publiek

Omschrijving

Een rapport, door een auteur of meerdere auteurs geschreven, geschreven in opdracht, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, gericht op het gebruik door specifieke maatschappelijke groepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op rapporten voor adviesorganen, beroepsorganisaties, private en publieke instellingen en organen.

Ook rapporten kunnen een hybride karakter hebben, waar zij zich tegelijkertijd richten op vakgenoten als op maatschappelijke groepen. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • complexiteit en omvang
  • bereik/toepasbaarheid
  • betekenis en/of gewicht en/of reputatie van opdrachtgever
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging