EN NL

Profiel Wetenschaps en Technologie Studies

Domein

Het domein van wetenschaps en technologie Studies (WTS) valt zowel binnen de sociale als de geesteswetenschappen en bestrijkt een divers interdisciplinair terrein waaronder politieke en bestuurswetenschappen, innovatie studies, antropologie, sociologie, wijsbegeerte, geschiedenis, en bibliometrie. Daarnaast werken onderzoekers vaak samen met onderzoekers uit andere domeinen buiten de sociale en geesteswetenschappen, zoals natuurwetenschappen, de medische wetenschappen en technische wetenschappen. WTS kent diverse theoretische benaderingen en onderzoekstradities, waarbij verschillende tekstuele, historische en sociaal-wetenschappelijke methoden worden gehanteerd. Het onderzoeksdomein is in Nederland georganiseerd in onderzoekschool WTMC.

 

Publieken

WTS is internationaal georiënteerd. Daarnaast zijn er nauwe banden met beroepspraktijken en beleidsorganisaties op diverse onderwerpen, waaronder wetenschapsbeleid en innovatie, onderwijs, duurzaamheid, infrastructuur en gezondheid. Deze connecties krijgen vorm door middel van beleidsadvisering, expertbijdragen aan politieke discussies, boeken, bijdragen in tijdschriften en bundels, blogs en deelname aan publieke debatten.

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen zowel in de vorm van boeken en bijdragen in bundels als in de vorm van artikelen in nationale en internationale tijdschriften. Diverse WTS-onderzoekers begeven zich actief in het openbare debat en dit maakt dat veel van de producten een hybride karakter hebben, gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken.
  • Engels is de voertaal in internationale publicaties. Daarnaast wordt regelmatig gepubliceerd in het Nederlands. Dat geldt onder meer voor hybride publicaties die zowel op een professioneel of academisch als algemeen publiek zijn gericht.
  • Reviewprocessen zijn van groot belang bij internationale publicaties, meestal in de vorm van peer review. Daarnaast spelen andere vormen van review zoals redactionele review, expert review door maatschappelijke partners een rol.

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met professionals en vooral een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Dit vindt plaats in de vorm van hybride (boek) publicaties, deelname aan publieke debatten, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs, naast beleidsadviezen en rapporten.
  • Onderzoekers in WTS publiceren zowel alleen als samen met andere auteurs. Individuele WTS-onderzoekers wisselen sterk in publicatie strategie, inclusief de keuze van tijdschriften en andere outlets en auteurschap, en volgen in sommige gevallen de normen van aanpalende disciplines binnen WTS of disciplines waar WTS-onderzoekers mee samenwerken.

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

De genoemde diversiteit en de actieve relatie met de samenleving zijn kenmerkend voor WTS. Dit betekent dat kwaliteitsbeoordeling rekening moet houden met diverse activiteiten (waaronder participatieve processen en debatten) en outputs (waaronder artikelen, beleidsadvies, hybride publicaties, krantenartikelen, catalogi en tentoonstellingen).

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

WTS-onderzoek wordt veel gepubliceerd in geïndexeerde tijdschriften. Bibliometrische indicatoren zijn daardoor bruikbaar mits voor de betreffende deelgebieden van het onderzoek de publicatiekanalen representatief worden geïndexeerd.