EN NL

Professionele producten

Omschrijving

De categorie indicatoren voor professionele producten hebben betrekking op uitkomsten van onderzoek die primair zijn gericht op het gebruik door specifieke maatschappelijke groepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden.

Het gaat hierbij om de volgende indicatoren:

 

Toelichting

Bij deze indicatoren moet men denken aan producten die relevant zijn voor onderwijs, praktijkgebruik, beroeps- en sectorverenigingen, beleidssectoren, professionele media, amateuronderzoekers enz.

.

Voor zover deze groepen worden bediend door hybride producten, gedefinieerd als producten die aantoonbaar van belang zijn voor zowel vakgenoten als een professioneel en/of algemeen publiek, zijn deze resultaten opgenomen onder de geautoriseerde of beredeneerde indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

In het algemeen is het gebruik van de indicatoren voor producten gericht op professionals betrekkelijk onproblematisch, al zijn de scheidslijnen tussen collega-onderzoekers en professionals niet altijd helemaal scherp.

Hieronder volgen korte omschrijvingen van de indicatoren naar product, met telkens een toelichting en voorbeelden van gebruik.

 

Status

Beredeneerde indicator, als onderdeel van narratief.