EN NL

Quality and Relevance in the Humanities (QRiH)

QRiH is het instrument om kwaliteit en relevantie in geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland systematisch te beschrijven, in de vorm van een narratief waarin de inspanningen en resultaten in samenhang beschreven worden conform de handleiding voor evaluatie van geesteswetenschappelijk onderzoek. Het is primair bedoeld voor SEP evaluaties waar internationale commissies onderzoek beoordelen. Daarom is de website zowel in het Nederlands als in het Engels. Het instrument is ook bruikbaar in andere situaties van beoordeling van onderzoeksprogramma’s.

 

Uitgangspunt van de site is tabel D1 van het SEP 2015-2021 (blz. 26). Die tabel bestaat uit 6 cellen die kunnen worden gevuld met informatie over wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Door op een cel hieronder door te klikken komt men bij indicatoren die ofwel zijn geautoriseerd door panels per vakgebied ofwel lokaal zijn beredeneerd.

 

QRiH is geëvalueerd in de periode najaar 2018-voorjaar 2019.

 

Versie 2 februari 2019. Toegevoegd: disciplineoverleggen over Open Access.

 

QRiH biedt een structuur voor het narratief volgens SEP format voor zelfevaluaties met:

Meer over panels en de totstandkoming van lijsten en profielen vindt u hier.


 

Direct naar de SEP indicatoren:

 

Producten voor Peers Maatschappelijke producten Gebruik door peers Maatschappelijk gebruik Erkenning door peers Maatschappelijke erkenning