EN NL

Software

Omschrijving

Onder wetenschappelijke software vallen besturings- en toepassingsprogramma’s, procedures en bijbehorende documentatie, vervaardigd in de context resp. ten behoeve van wetenschappelijke onderzoek, door een onderzoeker of meerdere onderzoekers.

 

Toelichting

Software laat zich (nog) niet waarderen aan de hand van geautoriseerde lijsten. De waarde en relevantie in de wetenschappelijk communicatie zullen derhalve in het narratief met argumenten moeten worden onderbouwd.

Een deel van de software heeft een hybride karakter: zij richt zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een maatschappelijk publiek.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • complexiteit
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging