EN NL

Prijzen

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op prijzen (awards) toegekend voor onderzoeksprestaties door wetenschappelijke instellingen, zoals research councils, professionele organisaties, wetenschappelijke tijdschriften, etc.

 

Toelichting

Het gaat bij deze categorie om toegekende waardering voor onderzoeksprestaties door wetenschappelijke instellingen op grond van de kwaliteit en de relevantie van de geleverde prestaties.

 

Bruikbaarheid

In de praktijk blijkt deze indicator niet gemakkelijk eenduidig bruikbaar. Waardering in de vorm van wetenschappelijke prijzen komt in verschillende vormen, en zijn per definitie per vakgebied verschillend.