EN NL

Kwaliteit en Relevantie

Het onderzoek in de geesteswetenschappen heeft een eigen, kenmerkende signatuur, waarop vaak andere criteria van kwaliteit en relevantie van toepassing zijn. Het SEP 2021-2027 biedt alle ruimte om deze bijzondere aspecten van voor het voetlicht te brengen, maar vraagt wel om argumenten en een stevige onderbouwing met behulp van robuuste data.

 

De documenten op deze pagina kunnen helpen

  • om de eigen positie, missie en strategie te verhelderen en in de bredere context van het geesteswetenschappelijk onderzoek te plaatsen;
  • de keuze voor het gebruik van bepaalde indicatoren te beargumenteren;
  • de gemaakte keuzes en resultaten ten aanzien van Open Science en Open Access te beargumenteren.